Funktion av fjärrkontroll hoverboard/airboard

Till alla våra hoverboards och även många andra leverantörers medföljer en fjärrkontroll. Fjärrkontrollen har ett par olika funktioner som du kan läsa om nedan.

Hoverboard-fjärrkontrollens funktioner

FjärrkontrollFjärrkontrollen har i vårt fall 4 st knappar. Dessa knappar styr olika funktioner i airboarden.

För att fjärrkontrollen skall fungera så måste airboarden alltid slås på manuellt på undersidan/sidan först. Lika så kan endast signalhornet användas under färd. Du kan därmed inte slå av/på eller ändra användar-läge under körning utan först måste du då stiga av hoverboarden.

 

 

 

  1. Off-knapp, denna knapp slår av airboarden.On-knapp, med denna knapp kan du trådlöst slå igång produkten.
  2. On-knapp, med denna knapp kan du trådlöst slå igång produkten.
  3. Signalhorn, airboarden avger ett ljud för att kunna signalera på medtrafikanter om din framkomst.
  4. Användar-läge, med denna knapp kan du ändra mellan Normal & Avancerat läge.

Hur du använder knapparna

Off-knappen

Med denna knapp slår du av din airboard. Detta kräver att du står bredvid och du kan därmed inte lyckas stänga av den av misstag under färd. Med denna knapp försätter du hoverboarden i “stand-by” läge likt en tv. Om stand-by läget är igång under längre än 15-20 minuter kommer den att stänga av sig själv och avge ett ljud för att meddela detta. Detta av säkerhetsskäl.

On-Knappen

När du står vid sidan av airboarden och först en gång slagit på den manuellt kan du använda denna knapp för att starta din airboard.

Signalhornet

När du trycker på knappen ger hoverboarden ifrån sig en tjutande signal för att kunna varna medtrafikanter om din framkomst. Denna knapp är den enda knappen som fungerar under körning.

Användar-läge

Ett tryck på denna knapp när airboarden är igång och du försätter den i avancerat-läge. Detta går ej att köra under drift utan endast då du står vid sidan av.

För att markera att airboarden är försatt i avancerat-läge så avger den ett tjut i samband med tryck på knappen. Ingen övrig indikation ges. Om du är osäker vilket läge den är i så startar du bara manuellt om airboarden på knappen under/på sidan. Då försätts den i normal-läge igen. Hoverboarden startas alltid upp i normal-läge

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply