Köpvillkor

Garantier och service

Du får två års fabrikationsgaranti på varje vara om det inte är handhavande som gjort upphov till problemet. Denna garanti gäller inte batteri som täcks av en 6 månaders fabrikationsgaranti.

Garantin gäller fabriksfel, t.ex ursprungsfel på batteri eller komponent. Vid garantiärenden samt reklamation är det 6 månder efter köpet kundens ansvar att påvisa att felet är av typen fabriksfel, ett ursprungsfel som funnits sedan inköpet eller orsakats av en ursprunglig felkonstruktion. Om bevisbördan ligger hos oss ska garantiärenden omgående skickas till oss för utvärdering senast 14 dagar efter det att du upplyst oss om skadan. Om ingen annan överrenskommelse gjorts.

Vi erbjuder personlig service via mail och telefon innan och efter beställning.

Vi kontaktar dig vid förseningar av  leverans (lagerfel, helgdagar).

Kunden ansvarar själv för att ta hand om produkten på det sätt som produkten kräver. Detta gäller rengöring och underhåll så som efterdragning och kontroll av skruvar och muttrar före varje gång produkten tas i användning. Om man misskött skötsel och underhållningsråd som gäller samtliga av de produkter vi säljer så kan detta leda till att produkten går sönder och/eller att föraren kommer till skada. Vår garanti täcker inte under de omständigheter då kund uppenbart inte skött om sin produkt. Vi tar heller inget ansvar för eventuella skador som våra produkter kan orska på person eller ägodel.

Du har alltid 14 dagars ångerrätt på ditt köp. Ångerrätten gäller efter det att produkten blivit levererad till din angivna leveransadress eller hämtats ut hos en service point.

Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset för förmedlingstjänsten, frakt och varan(orna). Priset inkluderar ej tullavgifter som kan uppkomma vid särskilda fall.

Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.
Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

Privat Policy

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post eller vårt kontaktformulär.

Leverans

Leveransen av produkterna sker från lager i Tyskland och har normalt en leveranstid på 3-7 arbetsdagar. Behandlingstiden är oftast 1 arbetsdag. I särskilda fall kan det vara så att behandlingstiden är som högst 5 dagar men sådana fall uppkommer ytterst sällan. Frakten är kostnadsfri. Vid särskilda tillfällen där beställningar av stor kvantitet sker så kan mindre fördröjningar ske på grund av säkerhetsskäl och tullkontroller. Om vi ser att vår hantering av er order drar ut på tiden ytterliggare så kommer vi att kontakta dig per e-post inom de 7 arbetsdagarna. Ibland kan fraktbolaget som levererar er order ha högt tryck och inte kunna leverera produkterna i tid. Vi kan inte påverka eller ta ansvar för deras hantering av paket och post.

Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

Returer

Återbetalningsskyldighet:
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi står alltid för eventuella fraktkostnader för att sända tillbaka en så kallade ersättningsvara.

Om du vill utnyttjat din ångerrätt kontakta oss på kundtjanst@airboardsverige.se

Du har 14 dagars ångerrätt från det att din vara blivit levererad till rätta adress alternativt blivit uthämtad på service point. Därefter utgår din rätt att ångra ditt köp. Ångrad vara ska skickas åter i oanvänt skick med tillhörande tillbehör samt originallåda. Använda varor kommer ej godkännas alternativt få ett avdra för de skador som åsamkats produkten.

Reklamationer

Om du som är privatperson mottagit en skadad/felande produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Varan ska därefter skickas tillbaka till oss så snart som möjligt men inte senare än två månader efter det att anmälan om reklamation gjorts till oss per mail. Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter det att du tog emot varan men inte senare än 2 månader efter det att du upptäckt felet eller bör ha upptäckt felet. Varan ska skickas åter till oss senast 14 dagar efter det att reklamation har gjorts.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Reklamation görs via e-post.